Mobilgrease XHP 461

Smary Mobilgrease XHP™ serii 460 to smary o przedłużonej trwałości eksploatacyjnej, z zagęszczaczami na bazie kompleksu litowego, przeznaczone do wielu zastosowań w warunkach pod znacznym obciążeniem. Smary te zaprojektowano tak, aby przewyższały konwencjonalne produkty dzięki zastosowaniu oryginalnej technologii produkcji wysokiej jakości zagęszczaczy litowych. Ich formulacja zapewnia doskonałą jakość w wysokich temperaturach wraz z doskonałą przyczepnością, stabilnością strukturalną i odpornością na zanieczyszczenie wodą. Smary te charakteryzują się wysokim poziomem stabilności chemicznej i oferują bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją. Charakteryzują się wysoką temperaturą kroplenia, a maksymalna zalecana temperatura eksploatacji dla produktów tej serii to 140ºC (284°F). Formulacja Mobilgrease XHP serii 460 zawiera oleje bazowe o lepkości  ISO VG 460 i są dostępne w klasach NLGI 1 i 2. Mobilgrease XHP 462 Moly jest wzmocniony 3% dodatkiem dwusiarczku molibdenu, aby zwiększyć ochronę EP i AW w zastosowaniach o dużym obciążeniu i wysokim poślizgu.

 

Smary Mobilgrease XHP 460 są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle, motoryzacji, budownictwie i sektorze morskim. Ich właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach, w tym do pracy w podwyższonych temperaturach, obecności wody, obciążeniach udarowych i przy wydłużonych okresach pomiędzy kolejnymi przesmarowaniami. Mobilgrease XHP 462 Moly to smar który można stosować przy ekstremalnych naciskach, z 3% dodatkiem dwusiarczku molibdenu, który ochroni przed zużyciem przy obciążeniach obrotowych i innych o wysokim obciążeniu poślizgowym prowadzących do utraty ciągłości filmu smarnego.

 

Właściwości i zalety

Kluczowym czynnikiem nadającym smarom Mobilgrease XHP 460 doskonałą przyczepność i spoistość oraz mechaniczną stabilność zagęszczacza jest oryginalna technologia opracowana w naszych laboratoriach badawczych i zaadaptowana w naszym procesie produkcyjnym. W produktach tych zastosowano specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałą odporność na utlenianie, odporność na rdzę i korozję, odporność na wodę oraz ochronę przeciwzużyciową i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (dodatki EP). Seria produktów Mobilgrease XHP 460 oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Smary Mobilgrease XHP 460 są wiodącymi przedstawicielami marki produktów Mobilgrease. Smary Mobilgrease XHP 460 zostały zaprojektowane przez naszych technologów formulacji wspieranych przez nasz zespół wsparcia technicznego na całym świecie.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała odporność na wymywanie wodą i spryskiwanie

Przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego smarowania i ochrony, nawet w warunkach największego narażenia na działanie wody

Znakomicie przylegająca i spoista struktura

Doskonała przyczepność smaru przyczynia się do zmniejszenia wycieków i przedłużenia okresów pomiędzy przesmarowaniami przy zmniejszeniu nakładów środków na utrzymanie.

Doskonała odporność na rdzę i korozję

Ochrona smarowanych części nawet w niesprzyjającym środowisku wodnym

Bardzo dobra odporność na degradację termiczną, ochrona przed utlenianiem, degradacją strukturalną w wysokich temperaturach

Przyczynia się do wydłużenia eksploatacyjnej trwałości smaru i poprawy ochrony łożysk w wysokich temperaturach, co zmniejsza koszty konserwacji i wymian smaru

Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (EP)

Niezawodna ochrona smarowanego sprzętu, nawet w warunkach dużego tarcia ślizgowego, z możliwością przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu i skrócenia czasu nieprzewidzianych przestojów

Szeroka gama zastosowań

Oferuje możliwość konsolidacji zapasów i redukcji kosztów magazynowych

 

Zastosowania

Smary Mobilgrease XHP 460 są stosowane w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej.  Niebieski kolor Mobilgrease XHP 461 i 462 umożliwia ich łatwe rozpoznanie przy stosowaniu.  Dzięki wysokiej lepkości ISO VG 460 oleju bazowego, smary te są zalecane do zastosowań o dużym obciążeniu przy małych i średnich prędkościach, w tym do większości łożysk używanych w przemyśle papierniczym, budowlanym i górniczym, a także w pojazdach terenowych.

 

Wybrane konkretne zastosowania

     •  Mobilgrease XHP 461 jest zalecany przez ExxonMobil do zastosowań przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozi i do maszyn rolniczych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami w niskich temperaturach. Nadaje się do sprzęgieł elastycznych w napędach wolnoobrotowych.

     •  Mobilgrease XHP serii 462 zaleca się do stosowania w łożyskach wałków prowadzących filc, w łożyskach mokrej części linii technologicznych i łożyskach walców prasowych. Jest to także dobry smar uniwersalny do ogólnych zastosowań w papierniach oraz do zastosowań przemysłowych i morskich, w elementach podwozi i sprzętu rolniczego.

     •  Mobilgrease XHP 462 Moly jest wzmocniony 3% dodatkiem dwusiarczku molibdenu i jest szczególnie zalecany przez ExxonMobil do zastosowań takich jak sworznie czerpaków koparek i siodła ciągników, gdzie dwusiarczek molibdenu zapewnia dodatkową ochronę w warunkach, w których tarcie ślizgowe i ruch oscylacyjny mogą prowadzić do przerwania filmu olejowego, powodując kontakt metalu z metalem.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

461

462

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20 L

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 L

 

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

461

462

462 MOLY

Klasa lepkości

1

NLGI 2

NLGI 2

Rodzaj zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kolor, Wygląd

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Szaro-czarny

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1A

1A

1A

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

270

300

300

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

315

315

315

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

Zawartość MoS2, [%wag.], Obliczony

 

 

3

Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia, 100 godz., [kPa], ASTM D942

13,8

13,8

 

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

325

280

280

Stabilność po rolowaniu, Zmiana konsystencji, [0,1 mm], ASTM D1831

5

5

5

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Test Timken, Obciążenie, lb, ASTM D2509

50

50

50

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

30,8

30,8

30,8

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

460

460

460

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

96

96

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx