Smary Mobilith SHC™ PM to produkty o doskonałych parametrach, zaprojektowane specjalnie do wymagających zastosowań w maszyn papierniczych, w tym w środowiskach o ekstremalnych temperaturach i przy narażeniu na działanie wody o różnej jakości. Smary Mobilith SHC PM łączą w sobie wyjątkowe cechy syntetycznego oleju bazowego z właściwościami wysokiej jakości kompleksowego zagęszczacza litowego. Pozbawiony wosku syntetyczny olej bazowy zapewnia doskonałą pompowalność w niskich temperaturach oraz niski moment rozruchowy i roboczy w porównaniu z innymi niesyntetycznymi produktami olejowymi o tej samej lepkości. Wysoki wskaźnik lepkości syntetycznego oleju bazowego zapewnia doskonałą ochronę filmu smarnego w wysokich temperaturach. Kompleksowy zagęszczacz litowy przyczynia się do doskonałego przylegania, stabilności strukturalnej i odporności na wodę. Właściwości te uzupełnia specjalny system dodatków zapewniających odporność na rdzewienie i korozję, ochronę przed zużyciem, odporność na oddziaływanie wysokich temperatur i utlenianie oraz większą odporność na wodę. Zarówno Mobilith SHC PM 220 i Mobilith SHC PM 460 to środki smarne klasy NLGI 1.5 z olejami bazowymi, odpowiednio, klasy ISO VG 220 i 460.

 

Smary Mobilith SHC PM są przeznaczone do użytku w najbardziej krytycznych zastosowaniach w łożyskach maszyn papierniczych. Zapewniają niezrównaną ochronę przed rdzewieniem i typową korozją od wody kwaśnej i alkalicznej, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w sekcji mokrej maszyn papierniczych. Niska lotność i doskonale stabilna odporność na utlenianie olejów bazowych PAO zapewnia doskonałe działanie w wysokich temperaturach typowych dla warunków w sekcji suchej.

 

Seria Mobilith SHC PM stała się technologią wybieraną przez wielu operatorów papierni na całym świecie. Ich reputacja opiera się na wyjątkowej jakości, niezawodności i sprawdzonych korzyściach eksploatacyjnych, jakie zapewniają.

 

Właściwości i zalety

Marka olejów i smarów Mobil SHC jest znana i ceniona ze względu na swoją innowacyjność i niezrównaną jakość. Seria Mobilith SHC jest dowodem na to, że stawiamy na zaawansowane technologie, wprowadzając na rynek środki smarne o najwyższej jakości. Ważnym czynnikiem w opracowywaniu smarów  Mobilith SHC PM była ścisła współpraca naszych naukowców i specjalistów od zastosowań z kluczowymi projektantami maszyn papierniczych, dzięki czemu oferowane przez nas produkty wykazują wyjątkową skuteczność w tej nieustannie zmieniającej się i coraz bardziej wymagającej dziedzinie urządzeń.

Dzięki współpracy z konstruktorami urządzeń można było potwierdzić wyniki naszych własnych testów laboratoryjnych świadczących o wyjątkowej jakości smarów Mobilith SHC PM. Korzyści te to między innymi doskonała odporność na oddziaływanie wody kwasowej i zasadowej, zwiększona ochrona i wydłużona trwałość łożysk, przydatność do zastosowań w szerokim zakresie temperatur oraz dłuższa trwałość smaru.

Aby przeciwdziałać skutkom narażenia na wysokie temperatury, nasi specjaliści od formułowania produktów dla smaru Mobilith SHC PM wybrali nasze oryginalne syntetyczne oleje bazowe ze względu na ich wyjątkową odporność na wysokie temperatury i utlenianie. Nasi naukowcy opracowali wysokowydajną technologię kompleksowego zagęszczacza litowego i zastosowali specjalne dodatki, aby ulepszyć smary Mobilith SHC PM i sprostać potrzebom nowoczesnych i przyszłych maszyn papierniczych. Smary Mobilith SHC oferują następujące właściwości i korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała skuteczność zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach

Przydatność do zastosowań w szerokim zakresie temperatur od -40ºC do 150°C, przy doskonałej ochronie w wysokich temperaturach oraz niskim momencie obrotowym, ułatwienie rozruchu w niskich temperaturach.

Znakomite zabezpieczenie przed zużyciem, rdzą i korozją, w tym korozja od wody kwasowej.

Niższe koszty przestojów i obsługi technicznej dzięki zmniejszonemu zużyciu oraz rdzewieniu i korozji nawet w środowiskach wody kwasowej i zasadowej.

Doskonała stabilność strukturalna i odporność na utlenianie

Dłuższy okres eksploatacji oraz dłuższe przerwy pomiędzy wymianą smaru oraz większa żywotność łożysk

Doskonała ochrona przed zużyciem przy dużych obciążeniach, niskich prędkościach i wysokich temperaturach.

Niezrównana ochrona łożysk wolnoobrotowych, mocno obciążonych, o wydłużonej żywotności.

Doskonała stabilność strukturalna w obecności wody

Zachowane doskonałe własności smarne w nieprzychylnych środowiskach wodnych

Niewielka lotność

Przyczynia się do zapobiegania wzrostowi lepkości w wysokich temperaturach, wydłużając okresy pomiędzy smarowaniem oraz żywotność łożysk

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Choć smary Mobilith SHC PM są kompatybilne z większością produktów opartych na olejach mineralnych, ich mieszanie może pogorszyć ich jakość. W związku z tym zaleca się, aby przed zmianą smaru w systemie na jeden ze smarów Mobilith SHC PM dokładnie go oczyścić, aby uzyskać maksymalne korzyści w odniesieniu do jakości. Jeśli demontaż systemu w celu oczyszczenia przed wymianą nie jest możliwy, wówczas zdecydowanie zaleca się dokładne czyszczenie i wydłużenie okresów ponownego smarowania. Aby skonsultować to podejście, skontaktuj się z miejscowym inżynierem ExxonMobil ds smarowania.

 

Smary Mobilith SHC PM zaleca się do krytycznych zastosowań w łożyskach tocznych w maszynach papierniczych. Wśród nich są:

     • Łożyska w sekcji mokrej maszyn papierniczych

     • Wysoko obciążone łożyska w sekcji prasy

     • Wysokotemperaturowe łożyska walców prowadzących filc i gładziarek

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

PM 220

PM 460

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

PM 220

PM 460

Klasa lepkości

1.5

1.5

Rodzaj zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kolor, Wygląd

Złamana biel

Złamana biel

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1B

1B

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

275

275

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

250

250

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

Wydzielanie oleju, 0.25 psi, 24 godz. w 25 C, [% wagi], ASTM D1742

3

3

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

305

305

Stabilność po rolowaniu, Zmiana konsystencji, [0,1 mm], ASTM D1831

0

0

Test SKF Emcor, odp. na rdzę, 10% synt. woda morska, ASTM D6138

0 , 1

0 , 1

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda kwasowa, ASTM D6138

0 , 1

0 , 1

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

30,3

55,6

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

220

460

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

179

188

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag]., ASTM D1264

1

7

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx