Produkty Mobilmet™ 760 są wysokiej jakości niemieszalnymi z wodą płynami chłodząco-smarującymi. Nie zawierają chloru i przeznaczone są do wysokoobciążonych operacji skrawania, szczególnie stali trudnej do obrabiania. Oleje serii Mobilmet nie są zalecane do stosowania w kontakcie z miedzią i jej stopami ze względu na ich negatywny wpływ na miękkie metale kolorowe. W porównaniu z innymi wiodącymi płynami chłodząco-smarującymi, oleje Mobilmet 760 posiadają właściwości pozwalające uzyskać idealną gładkość powierzchni oraz wydłużoną żywotność narzędzi. Oleje te mają jasny kolor, dlatego obszar roboczy jest widoczny w czasie obróbki. Skład olejów jest dobrany tak, aby zapobiegać tworzeniu się mgły olejowej wokół obrabiarki, dzięki czemu przyczynia się on do stworzenia bezpieczniejszego i przyjemniejszego środowiska pracy.

Dzięki kompleksowym testom badawczym z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do obróbki skrawaniem oraz ocenom klientów, produkty Mobilmet 760 stały się produktami wybieranymi przez wiele warsztatów mechanicznych.

Właściwości i zalety

Marka płynów chłodząco-smarujących Mobilmet przez lata zdobyła sobie zasłużone uznanie za swoją innowacyjność i efektywność. Seria produktów Mobilmet 760 jest ważnym członkiem tej rodziny, dzięki braku w ich składzie chloru oraz dzięki technologii dodatków ograniczających powstawaniu mgły olejowej. Rezultatem zastosowania takiej formuły jest doskonała efektywność w szerokiej gamie zastosowań przy jednoczesnych korzyściach dla środowiska ze względu na brak chloru w formulacji.

Dodatkowe właściwości i zalety produktów Mobilmet 760 to między innymi:

Właściwości Zalety
Doskonała efektywność obróbki skrawaniem Zwiększona produkcja będąca wynikiem wydłużonej żywotności narzędzi i skróconym czasem przestoju przy wymianie narzędzi
  Lepsza gładkość powierzchni, lepsze tolerancje i ograniczone powstawanie narostów na ostrzu redukujące ilość odrzutów
Doskonała smarność Niższa temperatura obrabianych przedmiotów i możliwość zwiększenia szybkości posuwu przyczyniająca się do redukcji kosztów operacyjnych
Szeroka gama zastosowań Zalecane dla szerokiej gamy wysoko obciążonych operacji skrawania stali trudnoobrabialnych
Jasny kolor, przezroczyste Zapewnia dobry widok obrabiarki i obrabianego przedmiotu
Formuła ograniczająca tworzenie się mgły olejowej Większe bezpieczeństwo stanowiska pracy

Zastosowanie

Produkty Mobilmet 760 są zalecane do wysoko obciążonych operacji skrawania stali łatwej i trudnej do obrabiania. Do specjalnych zastosowań należą, w zależności od produktu:

  • Mobilmet 760 zalecany jest szczególnie do wiercenia, wiercenia głębokich otworów (o średnicy mniejszej, niż 20 mm), gwintowania, obróbki gwintu i prac tokarką automatyczną na małych przedmiotach
  • Mobilmet 763 zalecany jest szczególnie do wiercenia, wiercenia głębokich otworów (o średnicy większej, niż 20 mm), gwintowania, obróbki gwintu, frezowania, strugania kół zębatych, przeciągania, przecinania i prac tokarką automatyczną
  • Mobilmet 766 zalecany jest szczególnie do gwintowania, obróbki gwintu, strugania i wiórkowania kół zębatych, przeciągania, strugania wzdłużnego, przecinania i prac tokarką automatyczną

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria Mobilmet 760 762 763 766
Lepkość kinematyczna      
[cSt] w 40ºC 10.0 18.0 36.0
[cSt] w 100ºC 3.0 4.0 6.0
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 160 180 205
Gęstość @ 15º C kg/l, ASTM D 1298 0.87 0.87 0.88
Siarka, aktywna 1.6 1.6 1.6
Chlor Brak Brak Brak
Substancje zapobiegające powstawaniu mgły olejowej Obecne Obecne Obecne
Modyfikator tarcia Obecny Obecny Obecny

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.