Mobiltac 375 NC

Wysokowydajne, bezołowiowe, zawierające rozpuszczalnik oleje Mobiltac 375 NC, 325 NC i 275 NC o wysokiej lepkości do przekładni otwartych, zaprojektowane do stosowania w wielu rodzajach przekładni otwartych i sprzęcie górniczym. Zawierają nie chlorowany lotny rozpuszczalnik, który zapewnia płynność w trakcie eksploatacji, nawet przy niskich temperaturach. Po zastosowaniu rozcieńczalnik wyparowuje, a smary przybierają elastyczną, przyczepną, mocną konsystencję, która utrzymuje się przez cały okres eksploatacyjny tych smarów. Produkty Mobiltac 375 NC, 325 NC i 275NC mocno przylegają do uzębienia kół zębatych i innych komponentów i są odporne na „zrzucanie”, dzięki czemu tworzą odporny na zużycie, lepki, wytrzymały film, który zachowuje właściwości smarujące w warunkach granicznych. Mobiltac 275 NC zawiera także dodatek uszlachetniający EP/przeciwzużyciowy zapewniający dodatkową ochronę sprzętu.

Mobiltac 375 NC, 325 NC i 275NC nie twardnieją i nie łuszczą się w niskich temperaturach, nie tworzą twardej warstwy przy nasadach zębów kół zębatych. Kapanie i “zrzucanie” jest minimalne, a smary łatwo się usuwa za pomocą szmaty zamoczonej w rozpuszczalniku. Smary zapewniają ochronę przed deszczem, śniegiem i wymywaniem woda przemysłową. Ich temperatury zapłonu minimalizują ryzyko pożaru. Ta nowa generacja smarów do przekładni i sprzętu górniczego łatwo się aplikuje, ręcznie lub za pomocą automatycznych dozowników. Technologia Mobiltac NC szybko stała się ulubioną technologią wśród wielu użytkowników przekładni otwartych i operatorów sprzętu górniczego na całym świecie.

Zalety

Produkty Mobiltac NC są najnowszym rezultatem wykorzystania najnowszych technologii dodanym do rodziny produktów Mobiltac i w ciągu kilkudziesięciu lat odniosły wielki sukces w wielu rodzajach zastosowań. Te nowoczesne produkty zapewniają znacznie lepszą wydajność i wpływ na środowisko, niż starsze technologie rozcieńczania. Oferują one następujące zalety i potencjalne korzyści:

Właściwości Zalety
Doskonała ochrona zębów kół zębatych i innych elementów maszyn w krytycznych warunkach smarowania Zmniejszone zużycie i mniej awarii sprzętu; niższe koszty wymiany, postoju i konserwacji
Wyśmienita pompowalność w niskich temperaturach Łatwy rozruch w niskich temperaturach otoczenia i eliminacja kosztów podgrzewania
Wyjątkowa odporność na wymywanie wodą Zachowuje doskonałą ochronę w mokrych środowiskach; mniej nieprzewidzianych postojów
Minimalne kapanie i “zrzucanie” Mniejsze straty produktu i niższe koszty zakupu nowych produktów
Brak łuszczenia w temperaturach poniżej zera stopni Zachowany ochronny film smarny przy niskich temperaturach
Łatwe do usunięcia za pomocą szmat i konwencjonalnych rozpuszczalników lub płynów czyszczących Większe bezpieczeństwo i obniżone koszty utrzymania

Zastosowanie

Mobiltac 375 NC, 325 NC i 275C są przeznaczone do stosowania w wielu rodzajach przekładni otwartych i sprzęcie górniczym:

  • Mobiltac 375 NC, zawierający olej bazowy o wysokiej lepkości, zalecany jest do smarowania wysoko obciążonych przekładni otwartych, w tym przekładni pracujących w wysokich temperaturach, jak np. koła koronowe w piecach do wypalania klinkieru cementowego i duże przekładnie w zakładach przetwarzających rudy
  • Mobiltac 325 NC zalecany jest dla tych samych zastosowań, co Mobiltac 375 NC. Zawiera więcej rozcieńczalnika i ma mniejszą lepkość, dlatego łatwiej się go aplikuje w niższych temperaturach
  • Mobiltac 275 NC służy jako środek smarny do łopat górniczych, żurawi lino-włókowych i podobnego sprzętu, a także do przekładni otwartych, mechanizmów zębatkowych, przekładni wahadłowych, wysięgników i drążków
  • Minimalna temperatura robocza dla smaru Mobiltac 325 to -18ºC, dla 375 NC to -1ºC, a dla 275 NC to -9ºC

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobiltac NC Mobiltac 375 NC Mobiltac 325 NC Mobiltac 275 NC
Wygląd Lepki, półpłynny, czarny Lepki, półpłynny, czarny Lepki, półpłynny, czarny
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC, z rozpuszczalnikiem 5000 1500 -
[cSt] w 100ºC, bez rozpuszczalnika 1260 1000 -
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 135 110 150
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 0.96 0.95 0.99
Maksymalna temp. pracy, [ºC] 121 93 -

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx