Mobiltrans MBT 75W-90

Przekładniowy środek smarny o najwyższej jakości

Mobiltrans MBT to w pełni syntetyczny olej SAE 75W-90 do ręcznych skrzyń biegów.  Mobiltrans MBT 75W-90 ma doskonałe charakterystyki lepkości/ temperatury.

 

Właściwości i zalety

Formulacja Mobiltrans MBT zawiera pakiet zaawansowanych dodatków uszlachetniających zapewniający doskonałą stabilność termiczną i odporność na zużycie. Mobiltrans MBT utrzymuje niższe temperatury w przekładni w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych. Jest zalecany do większości ręcznych skrzyń biegów, mostów pędnych i łagodnych osi hipoidalnych, w których nie jest wymagany olej API GL-5. Mobiltrans MBT nadaje się do stosowania w przekładniach (skrzyniach biegów), w których smary są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur przy pełnym obciążeniu.

 

Zastosowania

Mobiltrans MBT został dopuszczony wg specyfikacji Mercedes-Benz MB 235.11 odnoszącej się do ręcznych skrzyń biegów Actros, w tym ze skrzyniami rozdzielczymi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 235.11

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Lepkość Brookfielda -40 C, mPa*s, DIN 51398

59000

Temp. zapłonu COC, C, DIN 2592

179

Lepkość kinem. w 100°C, mm2/s, DIN EN ISO 51562

14,7

Lepkość kinem. w 40°C, mm2/s, DIN 51562 T1

96,3

Temp. płynięcia, C, DIN ISO 3016

-45

Wskaźnik lepkości, ISO 2909

159

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: