Univis N 32

Seria Univis™ N to oleje hydrauliczne o jakości i ochronie przed zużyciem klasy premium, zaprojektowane aby sprostać wymaganiom szerokiemu zakresu urządzeń hydraulicznych. Dzięki wysokim wskaźnikom lepkości produkty te wykazują doskonałe właściwości w niskich i wysokich temperaturach, co sprawia, że doskonale nadają się dla urządzeń o szerokich zakresach temperatur rozruchowych i roboczych. Formulacja olejów Univis serii N zapewnia dobrą stabilność wytrzymałości na ścinanie, dzięki czemu mogą być przez dłuższy czas stosowane w środowiskach pracy o wysokich naciskach i temperaturach. Zapewniają długą trwałość eksploatacyjną oleju/ filtra i optymalną ochronę urządzeń, co zmniejsza zarówno koszty konserwacji, jak i utylizacji produktu. Oleje Univis serii N są skomponowane z wybranych olejów bazowych o wysokiej jakości i starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających, które zapewniają bardzo dobrą ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją, dobrą odporność na emulgowanie i na utlenianie, dobre właściwości przeciwpienne i szybkie uwalnianie powietrza. Przeznaczone są do stosowania w systemach działających w umiarkowanych warunkach, gdzie wymaga się wysokiego poziomu ochrony przed zużyciem.

Właściwości i zalety

Zastosowanie olejów hydraulicznych Univis serii N może spowodować zmniejszenie zużycia i korozji. Skutkuje to wydłużeniem okresu eksploatacji i obniżeniem kosztów konserwacji. Ich doskonała odporność na utlenianie oraz stabilność termiczna pozwala na bezpieczne przedłużenie okresu eksploatacji przy jednoczesnym ograniczeniu tworzenia się szlamu i osadów. Seria Univis N charakteryzuje się bardzo dobrą płynnością w niskich temperaturach i dobrą ochroną w temperaturach podwyższonych.

• Wysoki wskaźnik lepkości i dobra odporność na ścinanie utrzymują doskonałą charakterystykę lepkości przez długi okres czasu.

• Niska temperatura płynięcia utrzymuje dobrą płynność w niskich temperaturach

• Wysoka skuteczność i płynne działanie hydrauliki dzięki szybkiemu uwalnianiu powietrza, bardzo dobremu przeciwdziałaniu pienieniu i dobrej separacji wody

• Wyjątkowa ochrona antykorozyjna, która redukuje niekorzystny wpływ wilgoci na elementy układu

• Skuteczna odporność na utlenianie i stabilność termiczna zmniejszają osady i poprawiają działanie zaworów

Zastosowania

• Oleje Univis N mogą być stosowane w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych, mobilnych i morskich

• Systemy, w których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury robocze

• Układy hydrauliczne wymagające olejów o własnościach zapobiegania zużyciu

• Układy zawierające przekładnie i łożyska, gdzie pożądane są łagodne charakterystyki ochrony przed zużyciem.

• Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

• Zastosowania, w których występuje wilgoć i pożądana jest dobra ochrona przed korozją

• Maszyny o wielu komponentach wykonanych z różnych metali

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

32

46

68

DENISON HF-0

X

X

X

DENISON HF-1

X

X

X

DENISON HF-2

X

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

32

46

68

EATON I-286-S

X

X

X

EATON I-286-S

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

32

46

68

DIN 51524-3:2017-06

X

X

X

ISO L-HV (ISO 11158:2023)

X

X

X

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

32

46

68

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Lepkość Brookfielda w -20°C, mPa.s, ASTM D2983

1740

3240

 

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,876

0,875

0,879

Emulsja, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

5

10

10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

208

216

222

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

6,39

8,19

11

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

32

46

68

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

-48

-42

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

151

152

151

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx