Mobil DTE™ 700 Series

Wysokiej jakości oleje turbinowe

Oleje Mobil DTE™ 700 to seria najnowszych produktów uzupełniających linię olejów turbinowych Mobil DTE znanych już od dawna ze swojej wysokiej jakości i niezawodności. Seria Mobil DTE 700 to bezcynkowe oleje turbinowe przeznaczone w szczególności do smarowania turbin parowych i gazowych. Formulacja produktów z serii Mobil DTE 700 opiera się na starannie dobranych olejach bazowych i na pakiecie dodatków uszlachetniających, w tym antyutleniaczy, inhibitorów rdzy i korozji oraz dodatków antypiennych. Składniki te zapewniają wyjątkowo wysoką odporność na utlenianie i postępującą degradację chemiczną. Środki smarne z serii Mobil DTE 700 charakteryzują się doskonałymi właściwościami oddzielania wody, odpornością na tworzenie się emulsji i właściwościami antypiennymi, co razem gwarantuje ich niezawodne działanie. Ich ulepszone właściwości uwalniania powietrza mają zasadnicze znaczenie przy stosowaniu w hydraulicznych mechanizmach sterowania turbin.

 

 

 

Właściwości eksploatacyjne olejów serii Mobil DTE 700 przekładają się na doskonałą ochronę urządzeń, przyczyniając się do zwiększenia niezawodność turbin i umożliwiając skrócenie przestojów oraz wydłużenie żywotności oleju. Dowodem wysokiej jakości olejów serii Mobil DTE 700 jest fakt, że spełniają lub przewyższają wymagania norm branżowych lub specyfikacji producentów turbin gazowych i parowych na całym świecie.

 

Właściwości i zalety

Produkty z serii Mobil DTE 700 posiadają następujące właściwości i potencjalne zalety

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Spełnia lub przewyższa większość specyfikacji branżowych oraz specyfikacji producentów dla olejów turbinowych (ISO VG 32)

Ułatwia proces doboru oleju turbinowego/ zapewnia zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi producenta urządzenia/ redukuje ilość zapasów magazynowych

Doskonała odporność na utlenianie, stabilność chemiczna i odporność na zmianę koloru

Zaprojektowany, aby zapewnić wydłużony okres eksploatacji oleju, pomóc w zmniejszeniu kosztów oleju i kosztów utylizacji

 

Kontroluje powstawanie osadów, co zmniejsza ryzyko blokowania filtrów olejowych, nieplanowanych przestojów i kosztów konserwacji

 

Redukuje ilość nieplanowanych przestojów i zwiększa niezawodność turbin

Doskonała separacja wody

Zapewnia odpowiedni film smarny w celu ochrony łożysk/ Zwiększa wydajność systemu separacji wody i redukuje koszty wymian oleju

Wzmocniona ochrona przed rdzą i korozją

Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną krytycznych elementów turbin redukując tym samym ilość potrzebnych czynności obsługowych i wydłużając czas pracy elementów

Doskonałe zdolności do wydzielania powietrza i właściwości antypienne

Zapobiega nieprawidłowemu działaniu urządzeń oraz kawitacji pomp, zmniejsza konieczność wymiany pomp i zwiększa ich wydajność

Bezcynkowy pakiet dodatków

Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego

 

Zastosowania

Seria produktów Mobil DTE 700 została przygotowana z myślą o spełnianiu wymagań dla układów obiegowych turbin gazowych i parowych. Do specjalnych zastosowań należą:

 

     •  Wytwarzanie energii elektrycznej dla urządzeń o dużej mocy wyjściowej

 

     •  Turbiny gazowe w cyklu kombinowanym pracujące w reżimie podstawowym i szczytowym obciążeniu

 

     •  Turbiny gazowe w elektrowniach, które zużywają energię na swoje wewnętrzne potrzeby

 

     •  Turbiny parowe lub turbiny gazowe urządzenia napędzające

 

     •  Turbiny wodne

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

732

746

768

GE Power (d. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

 

Turbiny parowe LMZ

X

X

 

Siemens TLV 9013 04

X

X

 

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

vgbe energy service GmbH VGBE-S-053

X

X

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

732

746

768

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

732

746

768

ASTM D4304, Typ I (2017)

X

X

X

ASTM D4304, Typ III (2017)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

X

Ol.turbinowe wg China GB 11120-2011, L-TSA(Class A)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TSA(Class B)

X

X

 

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

 

GE Power GEK120498

X

 

 

GE Power GEK 121608

X

 

 

GE Power GEK 27070

X

 

 

GE Power GEK 32568Q

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

ISO L-TGA (ISO 8068:2019)

X

X

X

ISO L-TSA (ISO 8068:2019)

X

X

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

 

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

732

746

768

Klasa lepkości

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

Wydzielanie powietrza w 50°C, [min], ASTM D3427

2

3

4

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D1298

0,85

0,86

 

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

10

10

10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

228

230

242

Odporność na pienienie, I sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Odporność na pienienie, II sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Odporność na pienienie, III sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,5

6,8

8,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30

44

64

Liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D974

0,1

0,1

0,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

-30

-30

RPVOT, [min.], ASTM D2272

1000

1000

1000

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

 

 

0,87

TOST, Czas pracy do 2.0 mg KOH/g, [h], ASTM D943

10 000

10 000

8 000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

117

113

110

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx