Mobil SHC™ 800 Ultra Series

Najwyższej jakości oleje turbinowe

Mobil SHC™ 832 i 846 Ultra to najwyższej jakości oleje turbinowe przeznaczone do stosowania w turbinach parowych, gazowych i gazowych w układzie kombinowanym (CCGT) oraz turbosprężarkach w najtrudniejszych warunkach pracy.

 

Nowoczesne stacjonarne turbiny gazowe pracują z dużą mocą wyjściową, a trudne warunki pracy powodują naprężenia termiczne środka smarnego, co może prowadzić do osadów w łożyskach, zatykania się filtrów, osadów w serwozaworach i zawieszania się zaworów lub skrócenia trwałości eksploatacyjnej oleju.  Specjalna formulacja serii Mobil SHC 800 Ultra zapewnia wyjątkową ochronę przed degradacją od wysokich temperatur/ utleniania oraz doskonałe utrzymywanie czystości dzięki szczególnemu zapobieganiu powstawaniu osadów i pokostu.

 

Seria Mobil SHC 800 Ultra charakteryzuje się także wyjątkowymi właściwościami międzyfazowymi, w szczególności oddzielaniem pary i wody, wymaganymi w nowoczesnych wysokowydajnych turbinach parowych. Serię Mobil SHC 800 Ultra wyposażono w silne właściwości ochrony przed zużyciem w celu spełnienia wymagań dotyczących obciążeń turbin przekładniowych.

 

Właściwości i zalety

Właściwości olejów serii Mobil SHC 800 Ultra przekładają się na doskonałą ochronę urządzeń oraz ich niezawodne działanie przy rzadszych i krótszych nieplanowanych przestojach i dłuższej trwałości eksploatacyjnej oleju. Produkty te zapewniają operatorowi maksymalną uniwersalność, ponieważ nadają się do wielu różnych typów turbin.

 

Oleje z serii Mobil SHC 800 Ultra oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Mniejsza skłonność do tworzenie pokostu/ osadu

• Oferują możliwość zmniejszenia nieplanowanych wyłączeń i przyczyniają się do ograniczenia konserwacji elementów układu hydraulicznego

• Przyczyniają się do zmniejszenia osadów w łożyskach czopów wałów szybkobieżnych sprężarek odśrodkowych i osiowych.

• Przyczyniają się do zwiększenia niezawodności dostaw energii

Przyczyniają się do zmniejszenia przestojów i zwiększenia niezawodności działania

• Przyczyniają się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej oleju, co umożliwia obniżenie kosztów środków smarnych.

• Przyczyniają się do zmniejszenia przestojów i zwiększenia niezawodności działania.

Silna ochrona przed zużyciem

• Przyczyniają się do ochrony przekładniowych turbin gazowych i parowych.

• Przyczyniają się do obniżenia kosztów konserwacji i wymiany

Doskonałe oddzielenie wody i pary

• Przyczyniają się do poprawy wydajności pracy systemu i ograniczenia czynności konserwacyjnych

Spełniają lub przekraczają wymagania turbin zarówno gazowych, jak i parowych, najważniejszych producentów.

• Zapewniają operatorom uniwersalność

• Pozwalają uniknąć zastosowania niewłaściwego oleju lub kosztownej wymiany.

 

Zastosowania

Mobil SHC 832 i 846 Ultra to najwyższej jakości oleje turbinowe przeznaczone do stosowania w turbinach parowych, gazowych i gazowych w układzie kombinowanym (CCGT) oraz turbosprężarkach w najtrudniejszych warunkach pracy.

 

Nowoczesne stacjonarne turbiny gazowe pracują z dużą mocą wyjściową, a trudne warunki pracy powodują naprężenia termiczne środka smarnego, co może prowadzić do osadów w łożyskach, zatykania się filtrów, osadów w serwozaworach i zawieszania się zaworów lub skrócenia trwałości eksploatacyjnej oleju.  Specjalna formulacja serii Mobil SHC 800 Ultra zapewnia wyjątkową ochronę przed degradacją od wysokich temperatur/ utleniania oraz doskonałe utrzymywanie czystości dzięki szczególnemu zapobieganiu powstawaniu osadów i pokostu.

 

Seria Mobil SHC 800 Ultra charakteryzuje się także wyjątkowymi właściwościami międzyfazowymi, w szczególności oddzielaniem pary i wody, wymaganymi w nowoczesnych wysokowydajnych turbinach parowych. Serię Mobil SHC 800 Ultra wyposażono w silne właściwości ochrony przed zużyciem w celu spełnienia wymagań dotyczących obciążeń turbin przekładniowych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - Rev. 02

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

 

 

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

ASTM D4304, Typ I (2017)

X

X

ASTM D4304, Typ II (2017)

X

X

ASTM D4304, Typ III (2017)

X

X

Baker Hughes Nuovo Pignone ITN 52220.05

X

X

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

China GB 11120-2011, L-TGE

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSB

X

X

China GB 11120-2011, L-TGSE

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA(Class A)

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA(Class B)

X

X

China GB 11120-2011, L-TSE

X

X

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608  X  

GE Power GEK 32568N

X

 

GE Power (d. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

JIS K-2213 Typ 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Solar Turbines ES 9-224, Class II

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL SHC 832 ULTRA

MOBIL SHC 846 ULTRA

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

Czas wydzielania powietrza w 50°C, min., ASTM D3427

1

2

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,83

0,84

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 54ºC, min, ASTM D1401

5

10

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

266

284

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

6,4

7,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

33,9

46,4

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

-33

RPVOT, [min.], ASTM D2272

3700

3200

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

TOST, Czas pracy do 2mg KOH/g, [h], ASTM D943

›10000

›10000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

135

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx