Przekładnia – reduktor

Mobil DTE 10 Excel 32 Temperatura otoczenia Zakres : -40/-40.32°C - 40/4.48°C
Mobil DTE 24 Temperatura otoczenia Zakres : 32/0.00°C - 100/38.08°C
Mobil SHC 524 Temperatura otoczenia Zakres : -40/-40.32°C - 40/4.48°C
Univis N 32 Temperatura otoczenia Zakres : -40/-40.32°C - 40/4.48°C

Przekładnia – przekładnia

Mobilgear 600 XP 150 Temperatura otoczenia Zakres : -23/-9.4°F - 23/73.4°F
Mobilgear 600 XP 220 Temperatura otoczenia Zakres : 10/50.0°F - 50/122.0°F
Mobilith SHC 007 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta
Mobil SHC 629 Temperatura otoczenia Zakres : -40/-40.0°F - 80/176.0°F

Przekładnia

Mobilgear 600 XP 150 Temperatura otoczenia Zakres : -34/-29.2°F - -12/10.4°F
Mobilgear 600 XP 320 Temperatura otoczenia Zakres : -17/1.4°F - 5/41.0°F
Mobilgear 600 XP 680 Temperatura otoczenia Zakres : -1/30.2°F - 51/123.8°F