Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do silników benzynowych i lekko obciążonych silników Diesla. Został on opracowany z myślą o zaspokojeniu rygorystycznych wymogów związanych z przedłużoną żywotnością i czystością silników oraz oszczędnością paliwa.

Własności i zalety

Olej Mobil Super 3000 X1 Formula LD 0W-30 posiada następujące właściwości i zalety:

  • W pełni syntetyczna formulacja zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju w samochodach marki VW-Audi z wydłużonym harmonogramem serwisowania (EDI) stosowanym dla specyfikacji VW 506 01
  • Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia szybkie rozprowadzanie oleju i ochronę przed zużyciem przy rozruchu, szczególnie w warunkach zimowych
  • Doskonała stabilność oksydacyjna i termiczna gwarantuje ochronę w wysokich temperaturach i w ciężkich warunkach eksploatacji pojazdu

Zastosowania

Olej Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 powinien być stosowany w pojazdach marki VW i Audi, w których zalecane są oleje właściwe dla specyfikacji VW 506 01. Olej tej klasy jest częścią fabrycznego serwisowania pojazdów tych marek.

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 posiada dopuszczenia następujących producentów:  
Volkswagen VW 506 01

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30  
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt w temp. 40ºC 53
cSt w temp. 100º C 9.6
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 223
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0.86
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -39

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet.  Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.